Skip to content Skip to footer
Förstorningsglas på pärm

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är ett avtal där man klargör vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap och det kan tecknas när som helst innan och under ett äktenskap. 

Det som utmärker enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods. Det går alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord om att egendom som ni gjort till enskild ska bli giftorättsgods igen om situationen skulle bli en annan. 

För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er. Ni måste också registrera det hos Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.