Skip to content Skip to footer
Förstorningsglas på pärm

Arvskifte

När en bouppteckning är klar kan dödsbodelägarna skifta boet. Det kallas arvskifte och innebär att man delar upp eventuella tillgångar mellan dödsbodelägarna men det är först efter att skulder och begravningskostnader blivit betalda. 

Finns make/maka eller sambo ska som regel en bodelning göras först eller i samband med arvskiftet. 

Har den avlidne skrivit ett testamente så reglerar det kvarlåtenskapen och först när arvskiftet är upprättat kan man avsluta bankkonton, sälja eller överföra fonder eller överlåta en fastighet genom arv.  
 
Vill ni veta mer om arvskifte är ni välkomna att höra av er till oss!