Skip to content Skip to footer
Förstorningsglas på pärm

Bodelning

En skilsmässa eller separation är sällan enkel utan kräver mycket av båda parter.

Med bodelning menas att man som gifta eller sambos delar upp sin egendom mellan sig.  

I bodelningen är det således värdet av makarnas giftorättsgods som, efter avdrag för makarnas skulder, fördelas lika. Det fungerar som ett avtal och måste vara skriftligt för att äga laga kraft.  

En bodelning görs inte bara vid skilsmässa utan kan också utföras under bestående äktenskap eller om en av makarna går bort. 

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer eller boka tid gällande familjerättsliga frågor.