Skip to content Skip to footer
Förstorningsglas på pärm

Bouppteckning

Senast 3 månader från dödsfallet måste en bouppteckning upprättas och lämnas till Skatteverket för registrering.  

En bouppteckning är en förteckning över dödsbodelägare samt tillgångar och skulder i dödsboet. Har den avlidne ett testamente ska detta delges och i vissa fall godkännas.

Bouppteckningen görs för att fastslå vilka delägare det är till dödsboet men även för att kunna avsluta konton och sälja värdepapper. Om det i ett dödsbo inte finns någon fastighet och inga tillgångar utöver de som täcker begravningskostnaderna kan en enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen. Den kallas dödsboanmälan.  

Välkommen att kontakta oss gällande bouppteckningar eller andra familjejuridiska frågor.