Skip to content Skip to footer
Förstorningsglas på pärm

Dokumentbevakning

Bevaka dina viktiga dokument

Att förvara testamente, Livsarkiv och gåvobrev på ett säkert ställe är självklart. Men lika viktigt är att de kommer fram då någon avlider.
Därför erbjuder den auktoriserade begravningsbyrån förvaring och bevakning av viktiga dokument via vår tjänst Dokumentbevakning. Förvaring och bevakning av ett Livsarkiv är kostnadsfritt, för övriga dokument tillkommer en mindre avgift. 

Så här går det till:

  • Du har ett testamente eller har för avsikt att upprätta ett. 
  • På begravningsbyrån upprättas en depå i ditt namn. Där sparas originaldokumentet samt en digital kopia. 
  • Via Skatteverket får vi varje vecka uppgifter om vilka som har avlidit. När vi får träff på en depå vi bevakar kontaktar begravningsbyrån de anhöriga.

Det kan gå många år mellan att en depå upprättas och dokumenten ska tas ut. Det är också ett stort ansvar att bevaka så viktiga handlingar. Därför är säkerheten viktigt för oss:

  • Om en begravningsbyrå skulle gå i konkurs, upphöra eller köpas upp av konkurrenter utanför SBF går depån och dess innehåll automatiskt tillbaka till huvudkontoret som övertar bevakningen. Du kan alltid vara säker på att bevakningen sker på ett tryggt sätt. 
  • Alla sökningar och händelser loggas i depån och du som depåinnehavare kan begära en depårapport för att själv se vilka sökningar som gjorts. 
  • Systemet är skyddat från intrång och ingen mer än ansvarig på begravningsbyrån samt systemansvarig har möjlighet att se se dokumenten. Alla sådana händelser i depån loggas.
  • Om du t.ex. flyttar och vill ta med din depå till din nya ort, vänder du dig till den nya begravningsbyrån som hjälper dig med med flytten av den digitala depån samt originalhandlingarna.