Skip to content Skip to footer

Dokumentbevakning

Vid ett dödsfall ställs man ofta inför frågan om den avlidne har ett testamente, Livsarkiv eller gåvobrev? Vår dokumentbevakning gör dessa frågor lätta att besvara. De förvaras på ett tryggt och säkert ställe och kommer fram när den som har dokumentbevakning avlider.

Förvaring och bevakning av ett Livsarkiv är kostnadsfritt, för övriga dokument tillkommer en mindre avgift.   

Så här går det till:  

Man har eller upprättar ett testamente.   

Vi upprättar en depå i ert namn där sparas originaldokumentet samt en digital kopia sparas.   

Via Skatteverket får vi varje vecka uppgifter om vilka som avlidit. När vi får träff på en depå vi bevakar kontaktar vi de anhöriga.  

​ Att det går många år mellan att en depå upprättas och dokumenten ska tas ut är inte ovanligt. 

Det är ett stort ansvar att bevaka så viktiga handlingar och säkerheten är viktigt för oss:  

Om vi som byrå skulle gå i konkurs, köpas upp eller på något sätt upphöra går depån och dess innehåll automatiskt tillbaka till branschförbund (SBF) som övertar bevakningen. På så sätt kan man alltid vara säker på att bevakningen sker tryggt och säkert.   

Systemet är skyddat från intrång och ingen mer än ansvarig på Kopparlundens Begravningsbyrå samt systemansvarig har möjlighet att se dokumenten och dessa händelser som loggas i depån.  

Om man flyttar och vill ta med sin depå till sin nya hemort, vänder man sig till en auktoriserad boutredare eller begravningsbyrå på orten för att få hjälp med flytten av den digitala depån samt originalhandlingarna.