Skip to content Skip to footer
Förstorningsglas på pärm

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter.  

Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att kunna upprätta en fullmakt som blir giltig först den dagen man på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter.

En framtidsfullmakt tecknar man för framtida behov.  

Här utser man en person som tar över sina angelägenheter när man inte klarar det själv. Framtidsfullmakten blir ett alternativ till god man eller förvaltare.  

Det finns formella krav på innehåll, utformning och bevittning av framtidsfullmakten. Rekommendationen är att ta hjälp av en jurist eller auktoriserad begravningsbyrå/boutredare för att upprätta detta dokument.  

​ Kom in till oss och prata om framtidsfullmakt och familjejuridik.