Skip to content Skip to footer
Förstorningsglas på bok

Sociala medier efter döden

I vår bransch får vi ofta frågan ”hur ska vi hantera vår anhörigs sociala medier nu?” 

Sociala medier som Facebook och Instagram kan vara en viktig del i sorgearbetet för att ta avsked och gå vidare.

Vi rekommenderar att man stänger avlidnas konton vilka annars tenderar att bli en sida med automatiska opersonliga födelsedagshälsningar.  

Som auktoriserad boutredare kan vi erbjuda tjänsten att avsluta Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn mfl. Man kontaktar oss eller våra samarbetspartners som är specialister på området sköter nedstängningen.