Skip to content Skip to footer
Tony och Karin

Vår auktorisation

Som auktoriserad begravningsbyrå är vi en av ca 400 i landet.

Hos oss skapar vi alltid trygghet för våra kunder i en svår stund. Vi som arbetar här på Kopparlundens Begravningsbyrå har alla genomgått Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråers auktorisationsutbildning. 

Att vi har god begravningssed betyder att vi har stor respekt och är lyhörda för de anhöriga och den avlidnes önskan. Våra arbetsuppgifter handläggs med största förtroende och respekt.

Från en auktoriserad begravningsbyrå får man alltid en skriftlig bekräftelse på sin beställning där prisuppgiften är specificerad med kända kostnader och beräknade kostnader i särskilda poster, det totala beräknade priset på begravningen samt betalningsvillkoren. 

Som auktoriserad begravningsbyrå tecknar vi vid bouppteckningar alltid SBF:s ansvarsförsäkring eller likvärdig försäkring. På så sätt skapar vi trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte. 

När man ringer en auktoriserad byrå får man alltid svar. Är kontoret stängt har vi i första hand vidarekoppling av samtal eller en telefonsvarare med hänvisning.